HARPU S.L. Indústria Montgat Barcelona
HARPU S.L. Indústria Montgat Barcelona
Ens dediquem a la fabricació de:

 • Motlles i matrius
 • Moles simples i dobles
 • Altres mecanitzats (tornejats, utensilis de premsar...)

Relació de maquinària:

 • Centre de mecanitzat MAS-MCV equipat amb C.N.C. HEIDENHAIN. Rang de treball X-1.000 Y-750 Z-750. Mida de la taula 1.200 x 600.

 • Centre de mecanitzat KONDIA HM 1060 X-1000 Y-600 Z-600. Control Heindenhain

 • Fresadora Universal FEXAC equipada amb digitals als tres eixos. Rang de treball X-900 Y-260 Z-300. Mida de la taula 1.300 x 300.

 • Fresadora ZAYER LF3000. CNC FAGOR 8050 X-2700 Y 1100 Z 820.

 • Fresadora LAGUN FUTURE  1400 CNC FAGOR 8050 X 1400 Y 800 Z 800.

 • Fresadora LAGUN 1600 CNC FAGOR 8025 X 1450 Y 850 Z 700.

 • Fresadora Universal MRF amb capçals tipus HURON digitals als tres eixos i moltó motoritzat.
  Rang de treball X-900 Y-260 Z-300. Mida de la taula 1.500 x 320.

 • Torn cilíndric convencional amb digitals LACFER CR2E250. Diametre màxim sobre bancada 600mm. Longitut entre punts 2000mm.

 • Torn cilíndric convencional PINACHO Mod. L-8/260
  Longitud màxima 2.000 mm.

 • Torn cilíndric convencional TOS.
  Diàmetre màxim sobre bancada 500 mm.
  Diàmetre màxim sobre carro 250 mm.
  Longitud màxima 2.000 mm.

 • Torn cilíndric convencional ECHEA. Diàmetre màxim sobre bancada 700 mm. Diàmetre màxim sobre carro 480 mm. Diàmetre màxim sense pont 1.000 mm. Longitud màxima 1.000 mm.

 • Electroerosió per penetració equipada amb digitals als 2 eixos ONA-SEI. Rang de treball X-450 Y-260 Z-180. Dimensions de la cisterna 1.000 x 600.

 • Electroerosió per fil ONA AFC35. Recorregut X 600 Y 400 Z 400 U-V 120. Dimensió máxima peça 1060x750x400.

 • Electroerosió per fil FANUC ALFA-O submergida. Rang de treball X-320 Y-220 Z-180. Mida de la taula 600 x 400.

 • Electroerosió per fil FANUC ALFA-O C submergida amb enfilador automàtic. Rang de treball X-320 Y-220 Z-180. Mida de la taula 600 x 400.

 • Trepant radial FORADIA. Rang de treball 1.000 x 1.000. Mida de la taula 400 x 500.

 • Trepant vertical IBARMIA-TA-40.

 • Serra circular INCA.

 • Serra mecànica.

 • Rectificadora plana HIDROPRECISS RSP 1200. Plat magnetic 1000x400mm.

 • Roscadora eléctrica MOSQUITO GREEN POWER M-2/M-12.

 • Roscadora CBS AMEBA 101. Rosca des de mètric 3 a mètric 34. Braç extensible amb autonomia d'un metro.

 • Sistema CAD-CAM FIKUS conectat a centre de mecanitzat i a màquina de fil-

 • Pont grúa 10 Tn.

 • Trepant ERLO TCA-40.

 • Premsa manual GARNE